Vyhodnocování dat

Vyhodnocování dat z digitálních, analogových tachografů a karet řidičů nabízíme firmám se sídlem v České republice a na Slovensku.

 • Kompletní splnění zákonných povinností v oblasti správy digitálních tachografů.
 • Vyhodnocení vámi zaslaných dat (nově možno i automaticky bez vaší asistence).
 • V případě zjištění přestupků vám zašleme pro každého řidiče výkaz s přestupky a s možností vyjádření se k daným porušením. K přestupkům vám také uvedeme vysvětlení a možnou příčinu.
 • Upozorňujeme vás také pravidelně na termíny stahování dat, výměn karet řidičů a kalibrace tachografů. K dispozici je vám také naše telefonická technická podpora.
 • Mimo jiné vám u nás data uložíme po dobu dvou let pro případné kontroly.
 • U vozidel vám vyhotovíme výkaz jízdy bez karty řidiče.

Způsoby odeslání dat k vyhodnocení

Dálkové
stahovací zařízení

Nově je možné zasílat data dálkově pomocí Download Box Remote, který odešle data do programu přímo našemu specialistovi. Ten data vyhodnotí a poté zašle na domluvený e-mail. Tato varianta je úplně nejjednodušší, protože je zde nastaveno odesílání pravidelně automaticky a nemusíte se o nic starat. 

Klasické
stahovací zařízení

Pokud máte klasické stahovací zařízení Dowload Box II S (případně starší verzi Download Box Plus II), na přidělenou e-mailovou adresu zašlete stažené soubory z tachografů a paměťových karet řidičů nebo naskenované záznamové listy. Náš specialista provede kompletní vyhodnocení dat, které následně zašle zpět. 

Školení a instalace

Individuální i firemní školení u nás nebo u zákazníka. Školení instalace, ovládání i vyhodnocování.

Individuální školení k softwaru TAGRA.eu

Individuální školení pro 1 - 2 osoby k základnímu nastavení a používání softwaru TAGRA.eu. Je možné jej provést buď v sídle naší společnosti, přímo u zákazníka nebo na dálku. V případě školení u zákazníka je nutné připočíst cestovné školitele. Pro přesný výpočet výše cestovného kontaktujte prosím školitele na tel. 739 544 322. Termíny školení se stanoví na základě individuální dohody školitele se zákazníkem. POZOR! V případě zrušení školení zákazníkem do 72 hodin před termínem se vrací 100 % částky, do 48 hodin 50 %, do 24 hodin se poplatek nevrací. V případě zájmu o proškolení více osob je cena školení individuální.

Co školení obsahuje?

 • Funkce daného software, systém archivace dat ze záznamových zařízení a paměťových karet řidičů a jeho vyhodnocení.
 • Instalace software TAGRA.eu a jeho správné nastavení přímo u zákazníka.
 • Možnost ukázky práce s ostrými daty zákazníka.

Poradenská činnost

Právní a legislativní poradenství a zastupování při státních kontrolách.

Poradenství a právní služby v souvislosti s provozováním silniční dopravy 

 • Stahováním dat z paměťových karet řidičů a digitálních záznamových zařízení.
 • Plněním a dodržováním jednotlivých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále také jen „nařízení č. 561/2006“).

Zastupování zákazníků při státních kontrolách

 • Prováděných v souvislosti s provozováním silniční dopravy vozidlem nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, jakož i zastupování ve správním řízení vedeném v souvislosti s provozováním silniční dopravy vozidlem nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Potřebujete poradit?Do you need advice?Potrebujete poradiť?

Neváhejte nás kontaktovat
v pracovní dny od 8.00-16.00.

Do not hesitate to contact us
on working days from 8.00-16.00.

Neváhajte nás kontaktovať
v pracovné dni od 8.00-16.00.