Vyhodnocovanie dát

Vyhodnocovanie dát z digitálnych, analógových tachografov a kariet vodičov ponúkame firmám so sídlom na Slovensku a v Českej republike.

 • Kompletné splnenie zákonných povinností v oblasti správy digitálnych tachografov.
 • Vyhodnotenie vámi zaslaných dát (možno i automaticky bez vašej asistencie).
 • V prípade zistenia priestupkov vám zašleme pre každého vodiča výkaz priestupkov s možnosťou vyjadrenia sa k daným porušeniam. K priestupkom vám tiež uvedieme vysvetlenie a možnú príčinu.
 • Upozorňujeme vás pravidelne na termíny sťahovania dát, výmien kariet vodičov a kalibrácie tachografov. K dispozícii je vám takisto naša telefonická technická podpora.
 • Mimo iné vám u nás dáta uložíme po dobu dvoch rokov pre prípadné kontroly
 • U vozidiel vám vyhotovíme výkaz jazdy bez karty vodiča

Spôsoby odosielania dát k vyhodnoteniu

Diaľkové
sťahovacie zariadenie

Novo je možné zasielať dáta diaľkovo pomocou Download Box Remote, ktorý odošle dáta do programu priamo našemu špecialistovi. Ten dáta vyhodnotí a zašle na dohodnutý e-mail. Táto varianta je úplne najjednoduchšia, pretože je tu nastavené odesielanie pravidelne automaticky a nemusíte sa o nič starať. 

Klasické
sťahovacie zariadenie

Pokiaľ máte klasické sťahovacie zariadenie Dowload Box II S (prípadne staršiu verziu Download Box Plus II), na pridelenú e-mailovou adresu zašlete stiahnuté súbory z tachografov a pamäťových kariet vodičov alebo naskenované záznamové listy. Náš špecialista vykoná kompletné vyhodnotenie dát, ktoré následne zašle späť. 

Školenie a inštalácia

Individuálne firemné školenie u nás, či u zákazníka. Školenie inštalácia, ovládanie i vyhodnotenie.

Individuálne školenie k softwaru TAGRA.eu

Individuálne školenie pre 1 - 2 osoby k základnému nastaveniu a používaniu softwaru TAGRA.eu buď v sídle našej spoločnosti, priamo u zákazníka alebo na diaľku. V prípade školenia u zákazníka je nutné pripočítať cestovné školiteľa. Pre presnú kalkuláciu kontaktujte prosím školiteľa na tel. 0917 212 796. Termíny školení sa stanovia na základe individuálnej dohody školitela so zákazníkom. POZOR! V prípade zrušenia školenia zákazníkom do 72 hodín pred termínom sa vracia 100% čiastky, do 48 hodín 50%, do 24 hodín sa poplatok nevracia. V prípade záujmu o preškolenie viac osôb je cena školenia individuálna.

Čo školenie obsahuje?

 • Funkcie daného software, systém archivácie dát zo záznamových zariadení a kariet vodičov a jeho vyhodnotenie.
 • Inštalácia software TAGRA.eu a jeho správne nastavenií priamo u zákazníka
 • Možnosť ukážky práce s ostrými dátami zákazníka.

Poradenská činnosť

Komplexné služby poradenstva, výchovy a vzdelávania pre firmy vykonávajúce dopravu, prepravu a manipuláciu nákladu:

Školenia BOZP zamerané na sociálnu legislatívu v doprave pre: 

 • vodičov
 • dispečerov
 • vedúcich zamestnancov
 • majiteľov firiem
 • Školenia BOZP vstupné a opakované pre: 

 • zamestnancov
 • vedúcich zamestnancov

Školenia prevencie požiarnej ochrany vstupné aj opakované pre:

 • zamestnancov
 • vedúcich zamestnancov

Potřebujete poradit?Do you need advice?Potrebujete poradiť?

Neváhejte nás kontaktovat
v pracovní dny od 8.00-16.00.

Do not hesitate to contact us
on working days from 8.00-16.00.

Neváhajte nás kontaktovať
v pracovné dni od 8.00-16.00.