Individuálne školenie k softwaru TAGRA.eu

Individuálne školenie pre 1 - 2 osoby k základnému nastaveniu a používaniu softwaru TAGRA.eu buď v sídle našej spoločnosti, priamo u zákazníka alebo na diaľku. V prípade školenia u zákazníka je nutné pripočítať cestovné školiteľa. Pre presnú kalkuláciu kontaktujte prosím školiteľa na tel. 0917 212 796. Termíny školení sa stanovia na základe individuálnej dohody školitela so zákazníkom. POZOR! V prípade zrušenia školenia zákazníkom do 72 hodín pred termínom sa vracia 100% čiastky, do 48 hodín 50%, do 24 hodín sa poplatok nevracia. V prípade záujmu o preškolenie viac osôb je cena školenia individuálna.

Čo školenie obsahuje?

  • Funkcie daného software, systém archivácie dát zo záznamových zariadení a kariet vodičov a jeho vyhodnotenie.
  • Inštalácia software TAGRA.eu a jeho správne nastavenií priamo u zákazníka
  • Možnosť ukážky práce s ostrými dátami zákazníka.

Potřebujete poradit?Do you need advice?Potrebujete poradiť?

Neváhejte nás kontaktovat
v pracovní dny od 8.00-16.00.

Do not hesitate to contact us
on working days from 8.00-16.00.

Neváhajte nás kontaktovať
v pracovné dni od 8.00-16.00.