Dálkové stahování dat - DOWNLOAD BOX REMOTE
DOWNLOAD BOX REMOTE

Pro koho je dálkové stahování dat užitečné?

Pro všechny, kteří chtějí pohodlně, plně automaticky, v zákonem stanovených intervalech a bez dalších zbytečných nákladů stahovat data z tachografů.


Funkce a výhody systému DBR

 • Automatické stahování dat z paměti tachografu (soubory M_*.DDD).
 • Automatické stahování dat karty řidiče i spolujezdce (soubory C_*.DDD).
 • Možnost stahování i při vypnutém zapalování a v jízdě.
 • Možnost použití na všech digitálních tachografech s funkcí dálkového přenosu (Siemens od verze 1.3b (rok 2009), Stoneridge od verze 7.1 (rok 2009)..., pro 12V i 24V napájení).
 • Nastavení, ovládání a automatické načítání dat probíhá přímo z programu TAGRA.eu

Jak to celé funguje?

 1. Download Box Remote je nainstalován ve vozidle a propojen s tachografem.
 2. Pomocí karty podniku vložené ve čtečce karet, která je připojena k PC, se odemkne tachograf pro možnost stahování.
 3. Data je možné stahovat i při jízdě vozidla nebo když vozidlo stojí s vypnutými klíčky.
 4. Stažení dat probíhá automaticky dle nastaveného počtu dní (ideálně 28). Je možné vyvolat i mimořádné manuální stažení.
 5. Stažená data se odesílají na server ve standardizovaném formátu C*DDD a M*DDD. Následně si je sw TAGRA.eu sám automaticky načte a vyhodnotí.

Tachograf:

 • Siemens VDO - od verze 1.3b (rok 2009) a výše. Verze je uvedena na štítku v zásuvce tiskárny tachografu.(Seznam nepodporovaných tachografů VDO, které mají vyšší verzi než 1.3b naleznete zde )
 • Stoneridge - od verze 7.1 (rok 2009) a výše. Verze je uvedena na hlavním štítku tachografu. 
 • Je třeba ověřit, že je v tachografu povolená funkce pro dálkové stahování dat. Případně je možné si tuto funkci nechat odblokovat v AMS.

Příklad z praxe

V praxi to může vypadat tak, že přijdete k PC, spustíte sw TAGRA.eu a v programu již máte načtena a vyhodnocena všechna data.

Cena produktuInstalace: Měsíční poplatek:
2990 Kč bez DPH700 Kč bez DPH 150 Kč bez DPH