Dálkové stahování dat - DOWNLOAD BOX REMOTE
DOWNLOAD BOX REMOTE

Pre koho je diaľkové sťahovanie dát užitočné?

Pre všetkých, ktorí chcú pohodlně,moderne, plne automaticky, v zákonom stanovených intervaloch a bez ďalších zbytočných nákladov sťahovať dáta z tachografov.


Funkcie a výhody systému DBR

 • Automatické sťahovanie dát z pamäti tachografu (soubory M_*.DDD).
 • Automatické sťahovanie dát karty vodiča i spolujazdca (soubory C_*.DDD).
 • Možnosť použitia na všetkých digitálnych tachografoch s funkciou diaľkového prenosu (Siemens od verzia 1.3b (rok 2009), Stoneridge od verzie 7.1 (rok 2009)..., pre 12V i 24V napájanie).
 • Nastavenie, ovládanie a automatické načítanie dát prebieha priamo z programu TAGRA.eu

Ako to celé funguje?

 1. Download Box Remote je nainštalovaný vo vozidle a propojený s tachografom.
 2. Pomocou karty podniku vloženej v čítačke kariet, ktorá je pripojená k PC, sa odomkne tachograf pre možnosť sťahovania.
 3. Dáta je možné sťahovať i pri jazde vozidla
 4. Sťahovanie dát prebieha automaticky podľa nastaveného potreby. Je možné vyvolať i mimoriadne manuálne stiahnutie.
 5. Stiahnuté dáta sa odesílajú v štandardizovanom formáte C*DDD a M*DDD. Následne si ich sw TAGRA.eu sám automaticky načíta a vyhodnotí.

Tachograf:

 • Siemens VDO - od verzia 1.3b (rok 2009) a výššia. Verzia je uvedená na štítku v zásuvke tlačiarne tachografu.(Zoznam nepodporovaných tachografov VDO, ktoré majú vyššiu verziu než 1.3b nájdete zde )
 • Stoneridge - od verzia 7.1 (rok 2009) a výššia. Verzia je uvedená na hlavnom štítku tachografu. 
 • Je treba overiť, že je v tachografe povolená funkcia pre diaľkové sťahovanie dát. Prípadne je možné si túto funkciu nechať odblokovať v AMS.

Praktický príklad

V praxi to môže vyzerať tak, že prídete k PC, a v spustenom programe TAGRA.eu už máte načítané všetky dáta. Dáta sú na serveri uložené po dobu 2 rokov.

Cena produktuInštalácia: Mesačný poplatok:
169 eur bez DPH vrátane montáže  5,9 eur bez DPH