23. 9. 2021

Řidič vozidla nad 3,5 tuny musí znát pravidla jízdy a odpočinku dle předpisů Nařízení 561/2006 a AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě). Bez znalosti a dodržování těchto pravidel hrozí velké sankce ze strany kontrolních orgánů. Znát by je měli dopravci, řidiči, ale také pracovníci zodpovědní za plánování práce řidičů.

Základní pravidla dle nařízení 561/2006 a evropské dohody AETR 

Z Nařízení EU a Rady č. 561/2006 a AETR- Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě vybíráme nejdůležitější:

Bezpečnostní přestávka (BP)

  • Řidič musí po 4,5 hod jízdy udělat  minimálně 45 minutovou přestávku (je možné ji rozdělit na 15+30 minut).

Doba řízení/jízdy

  • Denní doba jízdy je maximálně 9 hodin, možnost 2x týdně prodloužit na 10 hodin.
  • Týdenní doba jízdy je maximálně 56 hodin, ale zároveň 90 hodin za dva týdny.

Odpočinek denní

  • Denní doba odpočinku je 11 hodin. Řidič má možnost zkrátit si ji až 3x mezi dvěma týdenními odpočinky na minimálně 9 hodin bez náhrady.

Odpočinek týdenní

  • Běžná týdenní doba odpočinku (TDO) je 45 hodin, nebo zkrácená doba týdenního odpočinku min. 24 hodin s náhradou v celku nejpozději do konce třetího následujícího týdne od zkrácení
  • Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

Jak na stahování a vyhodnocení dat z tachografu

Povinnosti dopravce upravují zejména:

Ke splnění výše uvedených povinností je zapotřebí vhodné stahovací zařízení a software pro vyhodnocení dat z tachografu

Pokud si zrovna "netykáte" s počítačem nebo chcete mít vše co set týká dat z tachografu bez starostí, můžete celou agendu svěřit do rukou našich odborníků. Díky využití dálkového stahování se data z tachografu automaticky stahují a okamžitě odesílají do programu TAGRA.eu, českého software pro vyhodnocování dat z tachografu. Naši odborníci pak data vyhodnotí v rámci služby vyhodnocení a Vám jen předloží odborně vyhodnocený výstup případných porušení nebo aktivit na vozidle. Jedná se o kompletní soubor, který potřebujete pro případnou kontrolu. V případě, že chcete využívat službu vyhodnocení dat, nepotřebujete kupovat software, stačí jen stahovací zařízení. Ušetříte tím čas, prostředky a jednoduše se můžete věnovat něčemu příjemnějšímu