Pro aktualizaci programu postupujte prosím následovně:

A) Pokud se Vám při spuštění programu zobrazuje toto okno:

požádejte nejdříve o prodloužení licence pomocí tlačítka "Žádost o licenci".

Na základě vyplněného formuláře bude vystavena zálohová faktura a po jejim uhrazení Vám bude prodloužena licence. Následně je možné software akutalizovat na nejnovější verzi.

B) V případě, že se Vám výše uvedené okno nezobrazuje, můžete zahájit aktualizační proces.


Nejnovější verzi sw TAGRA.eu COMPANY 124 vydanou 1.9.2019 stáhnete z následujícícho odkazu:

TAGRA.eu COMPANY 124

Před instalací zálohujte databázi: Jde o soubor database.fdb
Umístění databázového souboru zjistíte buď v přihlašovacím okně programu v kolonce "Cesta k souboru databáze" nebo po spuštění SW na spodním okraji hlavního okna programu (drobný modrý text na spodní části rámu okna).Tento soubor stačí vykopírovat do jiného umístění např. v rámci PC nebo jiného uložiště pro zálohu.


Inovace ve verzi 124 (1.9.2019)

 • stahování a zpracování  dat z inteligentních tachografů
 • stahování a zpracování  dat z karet řidičů II.generace
 • jazykové dopřeklady

30.2.17(2.5.2017):

 • úprava dálkového stahování
 • jazykové dopreklady pre SVK
 • doplněno o svátek Velikonoční pátek
 • zrušen prolink při deaktivaci
 • úprava výkazů
 • úprava databáze pro správnou práci s FireBirdem 2.5.7.

30.2.10 (1.3.2017):

 • Dálkové stahování dat pomocí Download Box Remote přímo do programu TAGRA.eu
 • Doplněný seznam elektronických podpisů
 • K vozidlu doplněna možnost hlídaní servisu ("Servisní údaje") přes seznam vozidel
 • Tisk výkazů a dokladů  -> Vyčtená data (karty řidiče) -> použitá vozidla -> stav tachometru. Místo max. hodnoty se zobrazuje "?"
 • Aktualizace jazykových mutací

30.2.08 (14.1. 2017)

 • Oprava protokolu “Použitá vozidla”
 • Úpravy protokolů pro lepší zobrazování v němčině (menší font a zvětšení políček na jednotlivé položky
 • Plánování a Události: opravená možnost srovnání úkolů dle sloupce Termín: upraven VÝKAZ (tisk) Upraven výkaz: seřazeno podle data
 • Export dat do RON SW - Nový výkaz v nové skupině "Export dat"

30.1.114 (3.10.2016)

 • Tisk výkazů a dokladů  -> Vyčtená data (karty řidiče) -> použitá vozidla -> max. stav tachometru - místo max. hodnoty stavu tachometru se zobrazí "?"
 • Poslední stažená data - k řidičům doplněn přípis
 • Řazení načtených dat pro filtraci - posledních 1000 položek (povoleno 5000 položek)
 • Upozornění + Info při úpravě položky IDENT řidiče? Upozornění při vstupu do pole - po potvrzení se již nezobrazuje
 • Přidáno tlačítko "Vyčtené karty a vozidla" do "Zjednodušené" verze

30.1.110 (15.6.2016)

 • Normy a plánování řidičů - při otevření se centruje časová osa na aktuální datum
 • Licenční obrazovka - zvýrazněn text (barva černá, font větší + bold) + ikona upozornění
 • Zobrazeny doklady z vozidla (trajekt a režim OUT) na časové ose u vybraného vozidla

30.1.100 (1.3.2016)

 • Aktualizace protokolů
 • Aktualizace vyhodnocovacího procesu
 • Opravy chyb v SW

30.01.85 (4.5.2015):

 • Doplněno zápati výkazu odpracované doby o "Vysvětlivky" (všechny výkazy)
 • Sjednoceny checkboxy ve 3 výkazech Vyhodnocení norem
 • Detailní výpis rychlosti: oprava exportu do csv

30.01.81 (18.3.2015):

 • Doplněna možnost zobrazování hodin ve všech výkazech ve formatu HH:mm (např.: 01:05)
 • Oprava nastavení noční doby
 • Zjednodušená verze - doplněny protokoly (totožné s výkazy plné verze)
 • Opraven protokol Poruchy, události a překročení rychlosti
 • Hlášení nových verzí programu
 • Aktualizace certifikátů karet

30.01.74 (20.12.2014):

 • Nové události, poruchy a překrocení rychlosti z vozidla: výkaz upraven na setřídění a výběr dle vybraného intervalu a do "načtených dat" doplněny nesetříděné a kompletní seznamy událostí, poruch a překročení rychlostí.
 • Opravy a drobne úpravy protokolů, úprava počítání BP do výkazů: do výkazů se BP započítává NIKOLIV metodou ČŠ, optimalizací (pouze nejnutnější BP). 

30.01.53 (12.7.2014):

 • optimalizace struktury databáze a ukládání *DDD souborůzrychlení načtení souborůzrychlení vyhodnocení norem

30.01.52(10.4.2014):

 • Přizpůsobení vyčítání karet systému Win8Jazykové dopřeklady

30.01.44 (18.12.2013):

 • Výkaz jízda bez karty řidiče
 • Potvrzení o činnostech - možnost úpravy č.řidičského průkazu
 • Upozornění na nutnost rozhodnutí kontrolujícího při vyhodnocování (např." ! Nedodržení bezp.přestávky ***Pouze metodou čístého štítu" nebo "! Porušení pravidel osádky")
 • Jazykové dopřeklady

30.01.33 (21.8.2013):

 • úprava výpočtu práce na noční směne pro SVK
 • nový výkaz o vozidle
 • úprava nastavení plánování a událostí
 • úprava výkazu vyhodnocení norem
 • úprava výkazu Výpis porušení všech řidičů
 • výkaz návaznost načtených dat

30.01.28 (17.5.2013):

 • přehlednější pracovní plocha
 • informační pole propojené se signaturami v grafickém schématu aktivit řidiče (legenda pod kurzorem myši)
 • načítání většího množství souborů bez nutnosti užití hromadného načtení dat
 • přehlednější výpis načtených dat z karty řidiče s možností porovnat data s informacemi o jízdách stažených z vozidla
 • porovnání dat z karet a vozidel
 • současné vyhodnocení více karet

30.01.17 (15.1.2013):

 • aktualizovaný způsob vyhodnocení norem
 • rozšířené možnosti editace dokladů o činnostech
 • aktualizované výkazy souhrnně umístěné pod oblastí Tisk výkazů a dokladů

30.00.69 (5.6.2012):

 • úprava výkazů
 • úprava vyhodnocení norem
 • změna hromadného načtení
 • nový výkaz začátku a konců směn
 • nový výkaz detailní výpis rychlosti

30.00.55 (5.4.2012):

 • doplnění jazyků
 • úprava vyhodnocení doby neznáméo
 • ptimalizace výpočtu porušení
 • nová funkce: Zjednodušená verze programu

30.00.46 (8.3.2012):

 • Významná úprava vyhodnocení dle jednotlivých norem (561, AETR, 462, 589, O UT,trajekt...)
 • možnost vyhodnocovat pracovní dobu
 • úprava výkazů noční směny, doby neznámé
 • zapisovaní datumu vyčtení karty
 • úprava konfigurace norem u řidičů
 • úprava dokladů "Potvrzení o činnosti"rozšířené zobrazení vyhodnocení dle jednotlivých norem
 • zobrazení legendy u měření času
 • zobrazení začátků a konců směn
 • doplnění certifikátů
 • aktualizovaný návod
 • rozšíření evidence u vozidel i řidičů
 • nastavování norem v evidenci řidičů
 • rozšířené plánování aktivit řidiče
 • plánování vozidel (evidence zakázek)
 • rozšířené možnosti nastavení výkazů
 • nový design
 • zrychlení vyhodnocení