tagraeu-control.png


Pre potreby kontrolných orgánov sme vyvinuli špeciálne upravený program TAGRA.eu Control. Pomocou tohoto programu majú kontrolné orgány možnosť efektívne posudzovať porušenie európskych i národných predpisov a tieto nedostatky automaticky zobrazovať priamo vo výkazoch pre ich potreby upravených.

Software TAGRA.eu je v súčasnej dobe využívaný i kontrolnými orgánmi ako sú napr.Inšpetoráty práce v SR, Policie ČR, Celní Správa ČR,Ministerstvo dopravy Maďarské republiky (NKH) apod.

 

Zoznam kontrolných úradov používajúcich modul TAGRA.eu Control: