TAGRA.eu

Software pre archiváciu a vyhodnotenie údajov z tachografov a kariet vodičov

Splňte si jednoducho Vašu zákonú povinnosť a to hlavne dodržiavanie nariadení EU 561/2006, AETR, 478/2000 a 462/2007. Nový štandard v oblasti kontroly a evidencie záznamov z analogových i digitálnych tachografov.

Software TAGRA.eu disponuje intuitivným a uživatelsky priateľským rozhraním, čím prispieva k nemalým časovým úsporám pri vyhodnocovaní tachografových kotúčov alebo údajov z kariet vodičov a digitálnych tachografov.

Princíp fungovania programu byl vyvinutý tak, aby ho mohol používať naozaj každý. Na vstupu je čipová karta vodiča a údaje z digitálneho tachografu (príp. tachografové kotúče), ktoré TAGRA.eu vyhodnotí a vygeneruje výkaz so všetkými typmi udalostí v jednotlivých časových úsekoch a predovšetkým dodržanie nariadenia EU 561/2006 - tak v danom dni, tak i v týždenných a 14-dňových cykloch.

  • riešenie pre malé i veľké spoločnosti
  • možnosť analýzy jednotlivých porušení
  • tvorba protokolu "potvrdenie činnosti''
  • pravidelná aktualizácia
  • technická podpora
  • jednoduchý export požadovaných údajov pre kontrolné orgány
  • široká škála výstupných protokolov (výkaz odpracovanej doby, práca v noci, výkaz využitia vozidla...)
  • upozornenie na nutnosť vyčítania kariet, vozidiel, kalibráciu tachografov a iné
  • návody
  • vlastný hardware


Systém je dodávaný i v sieťovej verzii, kde viac počítačov sdieľa spoločnú databázu vozidiel a vodičov, čo sa osvedčuje hlavne v  prípade, že má firma viac pobočiek. Samozrejmosťou je kompatibilita s rôznymi typmi súborov.

 

PREDÁVANÉ MODULY TAGRA.EU

 

Combi:   verzia  pre vyhodnotenie a archiváciu údajov z kariet vodičov, digitálnych tachografov i pre vyhodnotenie tachografových kotúčov
Digi:  verzia  pre vyhodnotenie a archiváciu údajov z kariet vodičov a digitálnych tachografov
Digi 1:  Digi modul pre 1 vozidlo
Digi 2:   Digi modul pre maximálne 2 vozidlá
Digi 4:   Digi modul pre maximálne 4 vozidlá
Mini 6:   Combi modul pre maximálne 6 vozidiel
Trucker:   Digi modul pre 1 vodiča
Analog:  verzia pre vyhodnotenie tachografových kotúčov

 

Aktuálny ročný poplatok pre SW TAGRA.eu je 44 EUR alebo 68 EUR (podľa modulu)