Školenie

 

Komplexné služby poradenstva, výchovy a vzdelávania pre firmy vykonávajúce dopravu, prepravu a manipuláciu nákladu:

Školenia BOZP zamerané na sociálnu legislatívu v doprave pre:

vodičov
dispečerov
vedúcich zamestnancov
majiteľov firiem

 

Školenia BOZP vstupné a opakované pre:

zamestnancov

vedúcich zamestnancov

 

Školenia prevencie požiarnej ochrany vstupné aj opakované pre:

zamestnancov

vedúcich zamestnancov