tdt-logo-final.jpg 

Spoločnosť Truck Data Technology, s.r.o. sa špecializuje na poskytovanie zariadení a programov firmám podnikajúcim v cestnej doprave. Do dnešného dňa naša spoločnosť získala už viac ako 5000 spokojných zákazníkov a nadviazala spoluprácu s významnými združeniami z oboru a štátnymi orgánmi. Po vybudovaní pevnej pozície na českom a slovenskom trhu v súčasnosti úspešne otvára trh v Maďarskej republike a prvé kroky aj v ostatných krajinách EÚ. V roku 2012 sa spoločnosť stala členom CORTE - Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement, ktorá poskytuje platformu pre výmenu informacií v oblasti  skúseností a harmonizácií implementácie cestnej legislatívy v Európskom meradle.

 

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať dopravným a iným firmám také produkty a služby, ktoré povedú k úspore jich nákladov, zjednodušenie či skvalitnenie niektorých interných informačných a evidenčných procesov.

 

Hlavné činnosti je predaj a servis týchto produktov:

 

Naša spoločnosť v Českej republike spolupracuje s kontrolnými orgánmi - Políciou ČR, Krajskými úradmi, Centrom služieb pre cestnú dopravu, Colnou správou, s Inšpektorátom práce ďalej tiež so združením dopravcov Česmad Bohemia a Česmad Slovakia. Na Slovensku spolupracujeme s Inšpektorátmi práce, v Maďarsku s NKH a tým zabezpečujeme vysoký stupeň aktuálnosti v oblasti legislativy. Zároveň spolupracujeme so Žilinskou univerzitou v Žiline a napomáhame pri vzdelávaní mladých ľudí pri práci so špeciálnymi programami v oblasti dopravy.