ARRIVA

TDT naviazala úspešnú spoluprácu so spoločnosťou Arriva Slovakia a.s.na Slovensku.

Spolupráca so spoločnosťou Arriva Slovakia a.s. je úspešná , ide o najväčšieho súkromného poskytovateľa autobusovej dopravy na Slovenku.

Po vybavení pobočky našími sťahovacími zariadeniami a SW Tagra.eu či školením legislatívy v Nových Zámkoch a v Nitre pokračujeme Na pobočke v Michalovciach.