Legislativa

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.561/2006
z 15. března 2006 o harmonizaci některých právních předpisů v sociální oblasti, které se týkají silniční dopravy, kterým se mění a doplňují nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 581/2010
ze dne 1. července 2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 403/2016

ze dne 18.března 2016 o hodnocení závažnosti jednotlivých přestupků vůči 561/2016 a 165/2014

NAŘÍZENÍ EP A RADY EU č.165/2014

ze dne 4.února 2014 o tachografech, zrušení 3821/85 a úpravě 561/2006

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85
z 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Potvrzení o činnostech 6 2010
Oprava rozhodnutí Komise 2009/959/EU ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě. 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2009
ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

Směrnice KOMISE 2009/5/ES
ze dne 30. ledna 2009,kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě 

Prohlášení EK o závažnosti přestupků
z 11.4.2006